Action

Arrow (Season 1-4)

Hawaii Five-O (Season 1-6) | S06E10

Continuum (Season 1-4)

Graceland (Season 1-3)

Falling Skies (Season 1-5)

Tyrant (Season 1-2)

Buffy the Vampire Slayer (Season 1-7)

Justified (Season 1-5)

Covert Affairs (Season 1-5)

White Collar (Season 1-6) | S06E06

Crossing Lines (Season 1-2)

Matador (Season 1)

Rush (Season 1)

Gang Related (Season 1)

Defiance (Season 1-2)

Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness (Season 1-3)

Longmire (Season 1-3) |S03 E01-10

Leverage (Season 1-5)

Battlestar Galactica (Season 1-4)

The Night Shift (Season 1) | S01 E01-08

24 (Season 1-9)

Stargate Atlantis (Season 1-5)

Revolution (Season 1-2)

Robin Hood (Season 1-3)